JSifalda's blog

The simple way
Jak vybudovat úspěšnou aplikaci

Výtah z knihy Katedrála a tržiště, která patří ke zlatému fondu světové open-source scény. Eric S. Raymond se v ní zabývá otevřeným vývojem software, který funguje neuspořádaně evolučním vývojem a přesto dokáže být velmi progresivní. Takový vývoj je v knize přirovnáván k tržnici, která na rozdíl od katedrály funguje naprosto spontánně.

Každý dobrý program začíná tím, že řeší potíže samotného programátora.

Protože dobří programátoři vědí co psát. Velcí vědí, co přepsat (a znovu použít).

Pokud máte správný přístup, zajímavé problémy si vás najdou sami.

Když ztratíte zájem program, vaší poslední povinností je předat jej schopnému nástupci.

Pokud jednáte s uživateli jako se spolu-pracovníky, je to ta nejsnazší cesta k rychlému vylepšení kódu a efektivnímu odstraňováni chyb.

Publikuj brzy. Publikuj často. A naslouchej svým zákazníkům.

Pokud máte dostatečně velkou základnu spolu-pracovníků a testerů, téměř každý problém bude rychle charakterizován a jeho řešení bude pro někoho jednoduché.

Promyšlené datové struktury a průměrný kód fungují mnohem lépe než při obrácené konfiguraci.

Pokud zacházíte s vašimi testery, jako by byli vašimi nejcennějším kapitálem, oni se vaším nejcennějším kapitálem skutečně stanou.

Skoro stejně důležité, jako mít dobré nápady, je schopnost rozeznat dobré nápady vašich uživatelů. Občas je to druhé dokonce lepší.

Často to nejzajímavější a nejoriginálnější řešení se zrodí z toho, že si uvědomíte, že vaše chápání problému bylo mylné.

Konstrukční dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.

Jakýkoliv nástroj by měl být užitečný očekávaným způsobem, ale opravdu velké nástroje se hodí na použití, které jste nikdy neočekával.

Pokud píšete zprostředkovatelský software jakéhokoliv druhu, snažte se vlastní data nijak neměnit a nikdy se nezbavujte žádné informace, pokud vás k tomu nedonutí příjemce.

Bezpečnostní systém je pouze tak bezpečný jako jeho tajemství. Mějte se napozoru před pseudo-tajemstvími.

Pokud chcete pracovat na zajímavém projektu, začněte s tím, že naleznete problém, který zajímá vás osobně.

Pokud má koordinátor projektu k dispozici médium alespoň tak dobré jako internet a dokáže vést bez příkazů, mnoho hlav je nevyhnutelně lepší než jedna.

24.12.2012 at 15:06:55